OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zde najdete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy.
 • 1 /
  Webové stránky „YourKeto.diet“

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) se vztahují na tento web a/nebo aplikace poskytované společnostmi For Fit Ltd. a Fit Body Planner Inc. (dále jen „stránky“ nebo „společnost“).

  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky představují smlouvu, kterou se řídí vztah mezi společností a uživateli jejích služeb. Vztahují se na veškerý obsah těchto stránek.

  3. Webovými stránkami se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí jedinečné místo na webu s vlastní internetovou adresou. Webové stránky se uživateli načtou ve chvíli, kdy do svého prohlížeče zadá právě tuto adresu.

  4. Návštěvou těchto stránek plně souhlasíte s respektováním jejích všeobecných obchodních podmínek a dalších podmínek, které platí pro jejich používání a které z něj vyplývají. Svůj souhlas udělujete nejenom návštěvou webu ale také použitím jakékoliv kategorie, podkategorie, oddílu nebo pododdílu z jeho menu, stejně jako vznikem, změnou či zánikem jakéhokoliv právního vztahu, který bude v rámci používání těchto stránek uzavřen.

  5. Návštěvou těchto stránek plně souhlasíte se sběrem a používáním svých osobních údajů těmito stránkami a jejími společníky. Registrací na těchto stránkách a jejich používáním nadále souhlasíte s aktuální konfigurací webu, stejně jako s jeho možnými změnami. Tyto změny mohou mít formu nového obsahu či jeho pozměnění nebo vývoje nového menu, kategorií, podkategorií, oddílů a pododdílů. V případě, že s kteroukoliv z těchto podmínek nebudete souhlasit nebo se jimi nebudete chtít řídit, tudíž nemáte právo naše stránky navštěvovat a používat ani vstupovat do právního vztahu s naší společností.

  6. Poskytovatelem těchto stránek jsou společnosti For Fit Ltd. a Fit Body Planner Inc.

  7. Zákazníkem se pro potřeby těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí jakákoliv plnoletá svéprávná osoba, která chce využívat služby nabízené těmito stránkami.

  8. Slovo „vy“ a „uživatel“ označuje jakoukoliv osobu, která stránky používá.

  9. Svojí registrací a používáním našich služeb nebo stránek yourketo.diet, včetně využívání informací dostupných i neregistrovaným uživatelům, souhlasíte s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

  10. Užívání těchto stránek z vás jako ze „spotřebitele“ nedělá vlastníka obsahu, údajů ani materiálů, které jsou přístupné na našich stránkách.

  11. IP adresa je jedinečný identifikátor počítače, webu nebo materiálů každého návštěvníka, který jej umožňuje lokalizovat na internetu.

 • 2 /
  Změny ve „všeobecných obchodních podmínkách“

  12. Vedení těchto stránek si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv pozměnit. Na plánovanou změnu přitom nemusí svoje uživatele ani zákazníky upozornit. Aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek však vždy zveřejní v zápatí domovské stránky yourketo.diet.

  13. Pokud ke změně dojde, tak s ní používáním těchto stránek souhlasíte.

  14. Pokud s aktuální nebo jakoukoliv další verzí všeobecných obchodních podmínek nebudete souhlasit, neměli byste tudíž naše stránky využívat.

 • 3 /
  Naše služby

  15. Službou nabízenou těmito stránkami je tvorba individuálního jídelníčku, který generuje speciální software. Pomáhá mu v tom algoritmus, který analyzuje odpovědi zákazníka o jídle a/nebo tréninku. Pokud se tak zákazník rozhodne, může si kromě jídelníčku pořídit i naši e-knihu, dodatečné dny v jídelníčku (tj. prodloužený jídelníček) a subskripci k odběru našeho VIP obsahu. V žádném z případů se přitom nejedná o fyzické zboží, ale o duševní vlastnictví. Všechno, co zákazník od společnosti obdrží, proto najde na emailové adrese, kterou nám poskytne.

  15.1. Odběr jídelníčku. Náš jídelníček si můžete pořídit na různě dlouhou dobu, tzn., budete k němu mít přístup tolik měsíců, kolik si sami vyberete. V závislosti na aktuální nabídce se vám konečná cena prodlouženého jídelníčku zobrazí v posledním kroku před odesláním objednávky. Společnost si přitom vyhrazuje právo tuto cenu měnit dle vlastního uvážení.

  15.2. Zrušení subskripce k odběru jídelníčku. Z odběru našeho jídelníčku se můžete kdykoliv odhlásit. Stačí vyplnit kontaktní formulář, který najdete na stránkách https://yourketo.diet/contacts. Náš tým zákaznické podpory udělá všechno proto, aby váš požadavek vyřídil do 72 hodin od jeho obdržení. Placená subskripce bude zrušena ke konci zúčtovacího období.

  15.3. Změna subskripce k odběru jídelníčku. Jídelníček nabízíme na různě dlouhou dobu. Jakmile svoji subskripci zaplatíte, nejde již změnit dobu, na kterou jste si ji pořídili.

  Platba. Pokud se rozhodnete subskripci pořídit, bude uhrazena stejnou metodou jako váš jídelníček na tělo. V bankovním vyúčtování ji uvidíte jako samostatnou transakci.

  15.5. Keto e-kniha. Kniha je rádcem, jak na ketodietu, který obsahuje tipy, triky a dodatečné recepty. Prodává se jako samostatné zboží, tj. není součástí jídelníčku. E-knihu obdržíte v elektronické podobě, konkrétně v PDF souboru, který vám pošleme na vámi poskytnutý email.

  Platba. Pokud se rozhodnete e-knihu pořídit, bude uhrazena stejnou metodou jako váš jídelníček na tělo. V bankovním vyúčtování ji uvidíte jako samostatnou transakci.

  Peníze nevracíme. Platba za e-knihu a všechny poplatky s ní spojené jsou nevratné. Zákazník dostává přístup ke zboží, které si sám stáhne, a nemůže ho tudíž vrátit.

  15.6. Poskytované služby v rámci subskripce

  15.6.1. VIP obsah (prémiové členství). Díky VIP obsahu dostanete přístup k exkluzivním informacím a expertním radám ohledně ketodiety. ForFit Ltd. si vyhrazuje právo měnit frekvenci, s jakou bude tyhle informace zveřejňovat, a den, kdy ke zveřejnění dojde. VIP obsah si většina zákazníků pořizuje na předem nevyhraněné období. Zákazník dostane jedinečné uživatelské jméno a heslo (v separátním emailu), díky kterým získá přístup k našim prémiovým službám. Tento VIP obsah přitom smí používat, dokud se týmu zákaznické podpory YourKeto Diet sám neozve se žádostí o zrušení subskripce.

  15.6.2. Zrušení subskripce k odběru VIP obsahu. Z odběru našeho VIP obsahu se můžete kdykoliv odhlásit. Stačí vyplnit kontaktní formulář, který najdete na stránkách https://yourketo.diet/contacts. Náš tým zákaznické podpory udělá všechno proto, aby váš požadavek vyřídil do 72 hodin od jeho obdržení. Placená subskripce k odběru VIP obsahu bude zrušena ke konci zúčtovacího období.

  15.6.3. Peníze nevracíme. Platba za subskripci a všechny poplatky s ní spojené jsou nevratné. Pokud se náš VIP obsah rozhodnete přestat odebírat, vaše subskripce bude zrušena ke konci zúčtovacího období. Další platba se vám již nestrhne.

  15.6.4. Změny. Vyhrazujeme si právo platební podmínky, stejně jako podmínky pro zrušení subskripce a vrácení zboží, pozměnit. O podobném kroku vás budeme s předstihem informovat. Dozvíte se o něm na našich webových stránkách, nebo způsobem, který nám v danou chvíli přijde adekvátní (včetně emailu). Změna se vztahuje na všechny subskripce, které vzniknou nebo se obnoví po datu, kdy k ní dojde.

  15.7. Platná cena každého produktu je uvedena na našich stránkách, a to v USD, pokud tomu nestanovíme jinak. Tuto cenu je nutno uhradit ještě před vygenerováním jídelníčku na míru, tak jak je výslovně uvedeno na našich stránkách.

  15.8. Web Your Keto Diet spolupracuje s poskytovateli plateb, kteří veškeré platby sami zpracovávají. Údaje o vaší kreditní či debetní kartě tudíž zpracovávají právě tyto třetí strany. Web Your Keto Diet na svých serverech neukládá vaše platební údaje.

  15.9. Ceny jsou uvedeny na webu Your Keto Diet. Platbu lze provést pomocí kreditní nebo debetní karty či jiným způsobem (včetně, ale nejen platbou z aplikace). Berte prosím na vědomí, že si stránky Your Keto Diet vyhrazují právo dle vlastního uvážení kdykoliv znemožnit platbu specifickým typem kreditních karet.

  15.10. Platbu je třeba potvrdit jen při jejím prvním stržení. Pokud se přihlásíte k odběru jakékoliv z našich subskripcí, platba se bude automaticky obnovovat k datu časového rozpětí, na které si svoji subskripci pořídíte.

  15.11. Aplikace Your Keto Diet

  15.11.1. Aplikaci Your Keto Diet si můžete snadno stáhnout v App Store nebo Google Play. Získáte díky ní okamžitý přístup ke svému osobnímu jídelníčku. Stačí vám vyplnit krátký dotazník a svoji emailovou adresu. Platba probíhá formou subskripce, tj. každý měsíc vám strhneme 9,90 USD či ekvivalent ve vaší měně, a to až do doby, kdy svoji subskripci sami zrušíte. Pokud k jejímu zrušení nedojde alespoň 24 hodin před koncem zúčtovacího období, subskripce se vám automaticky obnoví.

  15.11.2. Peníze nevracíme. Platba za subskripci a všechny poplatky s ní spojené jsou nevratné. Pokud si zrušíte automatické obnovování subskripce, vaše subskripce bude zrušena ke konci zúčtovacího období. Další platba se vám již nestrhne.

 • 4 /
  Povinnosti zákazníka

  16. Pokud tomu na našem webu nebo v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebude uvedeno jinak, veškeré šíření, zveřejňování či používání těchto stránek za komerčními či reklamními účely je výslovně zakázáno. To samé platí i pro informace, údaje a materiály, které jsou na nich zveřejněné.

  17. Zákazník při používání našich stránek a služeb, které na nich poskytujeme, zavazuje:

  17.1. nepředstírat, že je někým jiným, a nevydávat cizí údaje za vlastní;

  17.2. nesnažit se pomocí stránek získat neautorizovaný přístup k cizím počítačovým systémům;

  17.3. nesbírat na našich stránkách emailové adresy a/nebo jiné kontakty a osobní údaje našich uživatelů, stejně jako jejich seznam či další podobné informace;

  17.4. nesbírat informace za účelem poskytování služeb na serverech nebo databázích napojených na naše stránky;

  17.5. nepoužívat naše stránky a služby, které na nich poskytujeme, způsobem, který by stránky přetížil, vyřadil z provozu nebo jakkoliv poškodil;

  17.6. nepoužívat naše stránky způsobem, který porušuje práva jejich vlastníků;

  17.7. nepoužívat naše stránky způsobem, který porušuje zákon.

  18. Zákazník se nadále zavazuje nepoužívat naše stránky způsobem, který by zabránil jejich používání dalšími uživateli.

  19. Zákazník souhlasí s emailovou komunikací. V případě, že se na nás obrátí se žádostí, se navíc zavazuje kontrolovat svoji schránku, aby nám mohl odpovědět na případné dodatečné dotazy (např. ohledně svého jídelníčku nebo zrušení subskripce).

  19.1. Veškerá komunikace se zákazníkem bude probíhat v anglickém jazyce.

 • 5 /
  Ochranná známka

  20. Všechny ochranné známky, loga a obchodní názvy (název společnosti) zveřejněné na našich stránkách či přístupné skrz náš web jsou registrované, tj. chráněné zákonem.

  21. Výše zmíněné známky, loga a názvy je tudíž zakázáno používat v souvislosti s jakýmikoliv produkty a/nebo službami, které nesouvisí a/nebo nejsou sponzorované vlastníky dané značky nebo loga.

  22. Výše zmíněné známky, loga a názvy je nadále zakázáno používat jakýmkoliv způsobem, který by mohl zmást zákazníka, co se týče povahy a kvality našich služeb. Veškeré činy, které by mohly zdiskreditovat vlastníky dané značky nebo loga, jsou tudíž výslovně zakázány.

 • 6 /
  Osobní údaje a vyřizování vašich žádostí

  23. Může se stát, že vás při používání našich stránek a/nebo služeb, které na nich poskytujeme, požádáme o jisté osobní údaje, kterým budeme nadále říkat „informace o uživateli“.

  24. Žádné z vámi poskytnutých údajů přitom nepoužijeme jinak než ke zpracování vaší žádosti.

  25. Tímto našim stránkám dáváte souhlas vaše údaje využít a kontaktovat vás ohledně aktivit spjatých s našimi stránkami či služeb poskytovaných naší společností.

  26. Naše stránky odmítají jakoukoliv zodpovědnost za vaše údaje v případě, že je poskytnete jakékoliv třetí osobě.

  27. Tímto se nám při používání stránek zavazujete poskytnout své skutečné a kompletní údaje. V případě, že to bude nezbytné, se nadále zavazujete naší společnosti poskytnout svoji aktuální emailovou adresu, abychom vám mohli posílat novinky ohledně našich stránek.

  28. Kromě výše zmíněného si vyhrazujeme právo požádat vás o dodatečné informace, jako je váš věk, pohlaví, fyzička a sportovní preference. Budeme tak schopni přizpůsobit naše služby vašim potřebám.

  29. Tímto berete na vědomí, že nesete plnou zodpovědnost za pravdivost údajů, které nám poskytnete.

 • 7 /
  Sběr údajů spotřebitele a podmínky jejich využití

  30. Na těchto stránkách dochází k automatickému sběru dat. Děje se tak pomocí elektronických nástrojů, které naši návštěvníci nevidí. Můžeme např. registrovat název vašeho poskytovatele internetu či to, jak využíváte soubory cookies. Právě díky nim si vaši návštěvu dokážeme zapamatovat a příště vás rozeznat.

  31. Soubory cookies mohou navíc obsahovat vaše uživatelské jméno a heslo, které tak při další návštěvě našich stránek nebudete muset vyplňovat. Řídit se jimi může i četnost specifických reklam, které se vám během návštěvy našich stránek zobrazí.

  32. V některých případech se můžete rozhodnout svoje údaje nesdílet. V prohlížeči můžete např. zamítnout používání souborů cookies. V takovém případě však můžete ztratit přístup k určitým částem našich stránek. Alternativně vás můžeme požádat o opětovné zadání vašeho uživatelského jména a hesla.

  33. Vaše údaje sbíráme za účelem vylepšování pocitu z vaší návštěvy. Konkrétně jde o poskytování individualizovaného obsahu a reklam.

  34. Naše stránky si vyhrazují právo využít sesbírané osobní údaje k tomu, aby vás kontaktovaly ohledně vašich preferencí, co se týče produktů a služeb, které na webu poskytujeme. Vyhrazujeme si právo zmínit i další témata, o kterých si myslíme, že by vás mohla zajímat.

  35. Osobní údaje, které sesbíráme na našich stránkách, můžeme využít i za dalšími účely, včetně (ale nejen) spravování našich stránek, řešení technických problémů, provádění internetových plateb, spravování loterií a soutěží a další komunikace s vámi.

  36. Naše stránky si vyhrazují právo vaše informace zveřejnit, a to v případě, že jim tak nařídí soud či zákon nebo pro vymáhání dlužné částky a/nebo v případě možného soudního řízení.

 • 8 /
  Záruky

  "37. Naše společnost a tým, který se stará o naše stránky, odmítá veškerou zodpovědnost za neobratné či pozdní vyřízení vašich požadavků v případě, že do něj zasáhnou externí jevy typu: - vyšší moc, nečekané události nebo problémy s internetem."

  38. Naše stránky odmítají veškerou zodpovědnost za poškození softwaru, hardwaru či jiného telekomunikačního zařízení, ke kterému dojde v rámci vyhledávání, načítání či využívání materiálů z našeho webu. To samé platí i pro možnou ztrátu dat.

  39. Stránky nadále odmítají zodpovědnost za výsledky, kterých zákazník díky našemu jídelníčku může či nemusí dosáhnout. Tyto výsledky závisí i na dalších faktorech, které náš tým nedokáže ovlivnit.

  40. Naše společnost udělá vše proto, aby ochránila vaše osobní údaje. Implementovali jsme jak technické, tak i správní postupy, které mají předejít neautorizovanému přístupu, stejně jako jejich ztrátě či krádeži.

 • 9 /
  Právo na odstoupení od smlouvy

  41. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele má zákazník právo na 14denní lhůtu na odstoupení od smlouvy. Platí pro něj následující podmínky:

  ‑ právo na odstoupení od smlouvy v tomto rozsahu platí v případě, že o něm společnost zákazníka nezpraví před samotným podpisem smlouvy;

  ‑ právo na odstoupení od smlouvy zákazníkovi umožňuje vrátit zakoupené zboží bez jakékoliv kompenzace či penalizace bez ohledu na to, zda bylo zboží správně doručeno;

  ‑ společnost má 14 dní na vrácení jakékoliv platby, kterou spotřebitel uhradí;

  ‑ toto právo se vztahuje pouze na zboží, které není ke stažení a které není nevratné.

  - Zákazník tímto souhlasí se zánikem tohoto práva, ke kterému dojde 14 dní po jeho registraci na našich stránkách.

 • 10 /
  Podmínky používání našich stránek

  42. Naše stránky smí používat pouze osoby starší 18 let. V případě, že je zletilost ve vaší zemi více či méně než 18 let, platí pro vás věk, od nějž ve své zemi smíte podepisovat smlouvy.

  43. Osobám mladším 18 let či nezletilým osobám, které nesmějí podepisovat smlouvy (dále jen „nezletilí“), je zakázáno tyto stránky používat.

  44. Naše společnost udělá všechno proto, aby informace obdržená od nezletilých co nejrychleji smazala. Odmítá přitom veškerou zodpovědnost za újmu, k níž může dojít v závislosti na nesprávných údajích, které daný uživatel poskytne.

  45. Pokud víte o údajích, které na naše stránky nahrál nezletilý, pošlete nám prosím email na [email protected] Každý zákazník zodpovídá za vlastní údaje (včetně svého věku), které našim stránkám poskytne. Tyto údaje musí být správné a kompletní.

  46. Stránky nesmí používat osoby se zdravotními či stravovacími problémy.

  47. Naše stránky nadále nesmí používat osoby s nejrůznějšími zdravotními komplikacemi a osoby, kterým nevyhovují specifické způsoby stravování.

  48. Naše stránky smíte používat nejen na počítači, ale také na jakémkoliv jiném zařízení, pokud tomu ve všeobecných obchodních podmínkách nebude stanoveno jinak.

  49. Tištěné materiály z našich stránek jsou určeny pouze k osobnímu použití, pokud tomu ve všeobecných obchodních podmínkách nebude stanoveno jinak. To samé platí i pro námi poskytované služby.

  50. V případě, že zákazník poruší všeobecné obchodní podmínky nebo bude požadovat vrácení peněz, mu má naše společnost právo odebrat přístup k jídelníčku a VIP obsahu.

 • 11 /
  Agentury, společnosti a organizace

  51. Tímto prohlašujete, že náš web budete využívat pouze způsobem, ke kterému je určený, a to tak, jak tomu stojí v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

  52. Pokud se na našem webu zaregistrujete jménem společnosti nebo organizace nebo ho jejím jménem budete používat, prohlašujete také, že vám zaměstnavatel poskytl veškerá práva potřebná k tomu, abyste se těmito všeobecnými obchodními podmínkami mohli řídit.

  53. Pokud se na našem webu zaregistrujete jménem společnosti za účelem obdržení zisku, musíte nám tuto skutečnost neprodleně sdělit.

  Preventivní opatření

  54. Obsah dostupný na našich stránkách má pouze informační hodnotu. Nesnaží se tudíž nahradit konzultaci s vaším lékařem či jiným profesionálem.

  55. Nejsme certifikovaná zdravotnická organizace, a nedokážeme vám proto poskytnout lékařskou pomoc. Stejně tak nemáme vzdělání potřebné pro stanovení diagnózy či analyzování nebo řešení daného lékařského problému. Spolupracujeme sice s kvalifikovaným týmem, který těmito vědomostmi a schopnostmi disponuje, ale nedokážeme předem odhadnout vedlejší účinky diety na zdravého člověka ani její možné působení na člověka s podlomeným zdravím.

  56. Zákazník, který se rozhodne změnit svůj jídelníček nebo začít s dietou či jiným fitness programem, by se proto měl poradit se svým lékařem. Obrátit by se na něj měl i s případnými dotazy ohledně svého zdraví.

  57. Zákazník by se měl nadále řídit radami lékařských odborníků. Pokud danou radu potřebuje, neměl by se spoléhat na informace, které najde na našich stránkách, ale kontaktovat svého lékaře. Ještě, než proto začnete s osobním jídelníčkem a/nebo cvičebním programem a/nebo dietou, kterou najdete na stránkách yourketo.diet, poraďte se prosím se svým lékařem.

  58. Zákazník tímto prohlašuje, že chápe, že ne všechny diety a tréninky, které jsou na našich stránkách k nalezení, musí vyhovovat každému.

  59. Zákazník nadále prohlašuje, že chápe, že se aplikováním individuálního jídelníčku či následováním tréninkového programu vystavuje riziku vzniku zranění či zdravotních komplikací a/nebo smrti.

  60. Pokud zákazník ucítí jakoukoliv bolest či pocit nepohodlí, zavazuje se dietu ihned přestat dodržovat. Pokud tak neučiní, naše stránky odmítají jakoukoliv zodpovědnost za možné následky, které z jeho činů či z jejich absence vyplynou. To samé platí i pro jakékoliv další komplikace.

  61. Používáním těchto stránek prohlašujete, že jste obdrželi svolení svého lékaře a že se smíte účastnit programu na redukci váhy, ke které dojde pomocí individuálního jídelníčku, tréninku a cvičení z našich stránek.

  62. Naše stránky odmítají veškerou zodpovědnost za zdravotní problémy, které mohou vzniknout v důsledku používání jídelníčku z našich stránek..

  63. Pokud se rozhodnete řídit individuálním jídelníčkem, který je na našich stránkách k dispozici, činíte tak na vlastní riziko.

 • 12 /
  Obsah našich stránek

  64. Odmítáme zodpovědnost za přesnost a spolehlivost informací zveřejněných na našich stránkách, stejně jako za jejich správné použití a možné výsledky. Veškeré informace, které vám poskytnou zaměstnanci naší společnosti, osoby s našimi stránkami spojené (partneři) nebo další návštěvníci našeho webu, tudíž využíváte na vlastní riziko.

  65. Vyhrazujeme si právo kdykoliv poskytnout údaje nezbytné pro trestní stíhání a/nebo vyřešení právního sporu.

  66. Veškerý obsah těchto stránek včetně testů, obrázků a dalších informací je chráněn zákonem o ochraně duševního vlastnictví, a jeho zneužití se tudíž trestá.

  67. Zákazník nemá právo kopírovat nebo tisknout informace z našich stránek za komerčními účely či účely, které budou jakkoliv omezovat naše zákonná práva.

  Rozhodné právo

  68. Naše společnost má sídlo ve Spojených státech amerických, a to na adrese Delaware, Newark, Suite B-2, 19702. Její DIČ je 61-1914242.

  69. Uživatelé našich stránek, kteří sídlí na území jiné země, se zavazují v nezbytné míře řídit zákony této země.

  70. Jakékoliv další problémy, které vyplynou z těchto všeobecných obchodních podmínek, budou nahlíženy americkou legislativou. Veškeré spory ohledně interpretace, nesprávnosti či ukončení bude tudíž řešit povolaný americký soud.

  Tyto všeobecné obchodní podmínky, stejně jako vztahy mezi vámi a naší společností, se řídí zákony Spojených států amerických.